O spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob. Účelem spolku je spojování a podpora málo zastoupených skupin v českém kyberbezpečnostním prostředí, primárně žen, sexuálních, národnostních a dalších menšin a všech, kteří se neidentifikují s mainstreamem.

Mezi hlavní činnosti spolku patří:

  • Poskytování mentoringu a organizování vzdělávacích akcí.
  • Propojování CyberGals, zaměstnavatelek a zaměstnavatelů.
  • Realizace osvětové činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Spolek dělí své členství na tři hlavní úrovně: CyberGals, CyberLadies a CyberBoard. CyberGals je každý, kdo chce využít možností, které spolek nabízí, ať již jde o účast na akcích, hledání zaměstnání, vzdělávání se či chatování na Discordu. CyberLady se osoba stane, pokud si zažádá o členství ve spolku a je přijata. Členství s sebou nese práva na spolurozhodování rozvoje spolku i získaných prostředků, stejně jako povinnosti dodržování stanov a participace na správě spolku. CyberBoard je statutární orgán a je tvořen zakladatelkami spolku.